Kameralar Hakkında Aydınlatma Metni


Hisar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hisar İnşaat Taahhüt Sanayi ve
Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri,
toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına
ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Hizmet alanlarımızdan merkez ofis bina girişinde, sekreterya bölümünde, kat merdivenlerinde
bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla
görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi sekreterya ve yönetim birimi tarafından
denetlenmektedir.


Antalya şantiyemizin dış cephesinde, ofis bölümlerinde ve şantiye sahasında bulunan
güvenlik kameraları vasıtasıyla, hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü
kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim ve teknik birimi tarafından denetlenmektedir.


Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.
Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği
talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin
kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.


Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Çınar Mah. Yeşiltepe Sok.
Hisar Plaza No:21 Küçükyalı-Maltepe/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya
ik@hisarinsaat.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.